Vedame seminarus bei mokymus procesų valdymo, pokyčių valdymo, lyderystės klausimais.

Konsultuojame įmones procesų efektyvumo didinimo klausimais.

Sudarome procesų žemėlapius.

KAIP mes dirbame:

-          Analizuojame esamą veiklų situaciją;

-          Įsigiliname į duomenis esančius įmonės duomenų bazėse;

-          Identifikuojame proceso pavadinimus;

-          Nustatome konkretaus proceso pradžią ir pabaigą;

-          Modeliuojame esamo proceso ir perprojektuoto proceso žemėlapius;

-          Sukuriame proceso matavimo įrankius;

-          Apmokiname darbuotoją – proceso šeimininką, valdyti procesą analizuojant kontrolės taškus;

-          Parengiame konkretaus proceso valdymo dokumentaciją;

-          Padedame įgyvendinti pagerinto proceso pakeitimus;

-          Padedame suvaldyti pokyčius, susijusius su perprojektuotais procesais;

-          Pasirašome konfidencialumo sutartį.